Aanvraagproces 30%-regeling en beperkingen thuiswerken vanwege corona-maatregelen

Nu we vanwege de coronamaatregelen met z'n allen vanuit thuis 30%-aanvragen aan het indienen zijn krijgen we veel vragen over de voortgang en het proces van melden en aanvragen.

 

  • Hoe moeten we omgaan met de fysieke handtekening wanneer we de werknemer niet meer face-to-face zien?
  • Worden bezwaartermijnen aangepast?
  • Wordt de deadline om binnen 4 maanden na indiensttreding het verzoek te melden opgerekt?

 

- Voortgang proces SOFIE

Tot nu toe zijn we in staat om ondanks het feit dat vrijwel iedereen thuiswerkt de verzoeken op 'normale' wijze te behandelen. Ook zijn we nog steeds in staat beschikkingen door te sturen. Dagelijks worden deze door Tilburg University geüpload en doorgemaild aan de aanvragers.

 

- Fysieke handtekening:

Van de belastingdienst hebben we nog geen helder antwoord gekregen op onze vragen hierover. Vanwege de huidige omstandigheden en beperkingen willen we echter zoveel mogelijk ruimte bieden aan de deelnemer. Een gescande handtekening volstaat daarom voor ons. Indien gekozen wordt om vanwege het ontbreken van contact met de werknemer een aparte verklaring te gebruiken met een fysieke handtekening als bijlage/oplegvel bij de overige documenten, let dan wel op dat je de tekst opneemt die SOFIE ook onder haar formulieren heeft vermeld.

Deelnemende instellingen moeten zichzelf de vraag stellen of hiermee voldoende zekerheid wordt geboden om zichzelf te beschermen tegen het bewust verstrekken van onjuiste gegevens. Het bewust onjuist verstrekken van gegevens is een misdrijf. Mocht bij een controle blijken dat hier sprake van is, dan is het voor ons allen erg belangrijk dat de verantwoordelijkheid daar komt te liggen waar deze thuishoort. De financiële- en reputatieschade zal enorm zijn. Binnen ons samenwerkingsverband is afgesproken dat deelnemers zelfstandig verantwoording dragen voor schade ontstaan door bewuste of onbewuste fouten.

De betrouwbaarheid van een gescande handtekening in plaats van een zogenaamde 'natte' handtekening zal bij een juridisch conflict veel minder zijn dan een geavanceerde elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening. Wij raden deelnemers aan dit punt voor te leggen aan hun juridische afdelingen.

 

- bezwaartermijnen:

Deze blijven ongewijzigd. Controleer daarom nog steeds de beschikkingen en mail op of aanmerkingen aan info@vraagsofie.nl.

 

- oprekken deadline vier maanden na aanvang tewerkstelling.

De viermaandstermijn blijft voorlopig van kracht. Meld verzoeken dus nog steeds binnen 4 maanden na indiensttreding om met terugwerkende kracht vanaf datum in dienst de regeling te mogen toepassen.

 

 

Datum laatste wijziging: 04/09/2020