Vervolg: wijzigen sociaal zekerheidsrecht bij tijdelijk thuiswerken vanwege corona.

 

We krijgen de afgelopen dagen veel vragen over de situatie waarbij er vanwege corona vanuit een ander land gewerkt wordt.

 

Op de vraag of er iets wijzigt in de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving bij tijdelijk meer thuiswerken hebben we eind vorige week al antwoord gegeven. Dat antwoord was ingegeven vanuit de situatie van grenswerken tussen Nederland, België en Duitsland.

 

Maar hoe gaan andere lidstaten en EER landen hiermee om?

 

We stellen momenteel (informeel) vast dat dit uitgangspunt gedragen wordt door een aantal andere lidstaten zoals Frankrijk, Luxemburg, en Denemarken. Wij verwachten dat de andere landen hierin zullen volgen.

 

Datum laatste wijziging: 24/03/2020