Aanvang dienstverband vanuit het buitenland: hoe zit het met de zorgverzekering?

Deze week bereikte ons de volgende vraag die synoniem staat voor vele andere vragen die we deze dagen krijgen.

 

We hebben een werknemer die woont en werkt voor onze universiteit in Argentinië. We hebben met de SVB contact gehad over het verzekeringsrecht en de SVB geeft aan dat deze werknemer GEEN verzekeringsrecht in Nederland heeft. Om verzekerd te zijn op grond van het Besluit Uitbreiding Beperking kring der verzekerden of op grond van de Zvw moet je namelijk inwoner van Nederland zijn of werken in Nederland. Werken voor een Nederlandse werkgever alleen biedt geen verzekeringsrecht. De SVB geeft aan dat het wellicht een idee is om de werknemer een extra vergoeding te geven om zichzelf aan te sluiten bij het Argentijnse stelsel. Wat moeten we nu doen?

 

Hoezeer wij het ook betreuren, er ontstaat inderdaad geen verzekeringsrecht in Nederland in deze situatie. Op grond van de internationale toewijzingsregels ontstaat er waarschijnlijk wel een verzekeringsrecht in Argentinië. Daarnaast zal er ook een belastingplicht ontstaan en krijg je te maken met dwingendrechtelijke bepalingen van dat land. Eigenlijk geldt hier hetzelfde als zou gelden voordat we met coronamaatregelen geconfronteerd waren.

 

Wij raden aan om advies in te winnen bij een specialist op het gebied van Argentijns recht en daarmee een correcte aansluiting bij het Argentijnse stelsel in gang te zetten. Op de website van vraagsofie.nl onder het thema grensoverschrijdend werken staan bij het item landeninformatie verschillende contactgegevens van adviseurs in het buitenland, waaronder Argentinië. Deze adviseur kan beoordelen wat de werkgeversverplichtingen zijn voor niet gevestigde werkgevers met werknemers in Argentinië.

 

Het advies van de SVB om de werknemer zelf zijn sociale zekerheid in dat land te laten regelen verrast en verbaasd ons. Hierbij gaat de SVB voorbij aan de standaardprocedure bij grensoverschrijdend werken die voorschrift dat je eerst moet nagegaan wat de Argentijnse wetgeving voorschrijft en welke verplichtingen je als werkgever daarin hebt. Non-compliance kan ertoe leiden dat iemand niet verzekerd is en zelfs geen recht of toegang tot zorg heeft. Dat laatste lijkt ons in deze risicovolle tijd onwenselijk.

 

Wat wel mogelijk is dat naast het traject van het inrichten van een correcte afdracht in het werkland er gekeken wordt naar particuliere verzekeringen die het risico bij ziekte kunnen dekken. Voor wetenschappers en expats zijn er pakketten te koop bij onder andere AON, OOM en Goudse. Daarnaast geldt er wellicht een dekking via een collectieve dienstreisverzekeringen die medische kosten dekken bij werken voor Nederlandse werkgevers over de grens.

 

De verantwoordelijkheid bij de werknemer neerleggen of 'niks doen' is hier geen optie!

 

Datum laatste wijziging: 02/04/2020