Actuele casus: 30%-regeling en starten met werken in het buitenland

Veel nieuwe werknemers kunnen vanwege de coronamaatregelen hun land niet verlaten en werken tijdelijk vanuit het thuisland. Wat betekent dit voor de 30% regeling? Kunnen we voor hen de regeling aanvragen zonder BSN? Geldt dan nog steeds de eerste dag van de tewerkstelling als begindatum, of wordt de datum van inreizen naar Nederland de startdatum? Hoe zit het dan met het toetsmoment voor de bewijslast? Mag de regeling überhaupt wel worden toegepast wanneer iemand niet naar Nederland komt?

 

Dit is een greep uit de vele vragen die momenteel aan ons gesteld worden waarop we jullie in dit nieuwsitem proberen een antwoord te geven.

 

Ontbreken BSN:

De 30%-regeling kan niet worden aangevraagd zonder BSN. Een proforma aanvraag kan wel ingediend worden bij SOFIE.

 

Vrijstelling loonbelasting:

Artikel 10ea 1ste lid a1 van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 schrijft voor dat je voor de berekening van de belastingvrije vergoeding alleen loon mag betrekken dat niet is vrijgesteld op grond van een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting. Werk wat in een ander land verricht wordt is veelal vrijgesteld op grond van een verdrag. Dit is anders voor overheidswerknemers of werknemers van publiekrechtelijke lichamen Nederlandse universiteiten zijn met uitzondering van de bijzondere universiteiten (Radboud Nijmegen, Tilburg en VU) allemaal publiekrechtelijk.

 

Wanneer je dit correct toepast krijg je de volgende rekensom:

30%-vergoeding = 30% * ‘0’ (niet vrijgesteld NL loon) = ‘0’

 

Ingangsdatum, bewijslast, looptijd:

Voor de bewijslast, ingangsdatum van de regeling en de bepaling van de looptijd is de eerste dag van de tewerkstelling een belangrijk toetsmoment. Hiermee wordt bedoeld het moment vanaf wanneer de werknemer kwalificeert als werknemer in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 artikel 2.

 

Voor privaatrechtelijke dienstbetrekking, die volledig buiten Nederland worden verricht, geldt dus meestal dat er GEEN sprake is van een werknemer in de zin van de wet op de loonbelasting. Het toetsmoment is voor deze werknemers pas wanneer deze situatie verandert (dus niet langer volledig of vrijwel volledig vanuit het buitenland verricht wordt).

 

Voor werknemers van publiekrechtelijke universiteiten is dit anders. Vanwege het publieke karakter wordt je namelijk wel beschouwd als werknemer in de zin van artikel 2 van de Wet LB 1964 . Zoals eerder gezegd moet dit per geval beoordeeld worden en hangt af van nationaliteit, inwonerschap en het verdragsland. Wij adviseren publiekrechtelijke universiteiten wel een verzoek in te dienen binnen 4 maanden na aanvang van de dienstbetrekking. Periodes dat werknemers een publiekrechtelijke dienstbetrekking met een Nederlandse inhoudingsplichtige hebben moeten ook worden gekort op de looptijd.

Datum laatste wijziging: 14/05/2021