Afsluiten zorgverzekering zonder BSN

 

Vanwege de coronamaatregelen en de reisbeperkingen worden we weer geconfronteerd met ouderwetse mobiliteitsobstakels.

Via dit nieuwsbericht delen we kennis en ervaring van onze deelnemers met het overwinnen van deze obstakels.

 

 

Zorgverzekering

 

 

SVB meldt dat conform de Zorgverzekeringswet, artikel 4, BSN nummer niet verplicht is op te geven bij de zorgverzekeraar. 

 

Hoofdstuk 2. De plicht tot het sluiten van een zorgverzekering

Paragraaf 2.2. De acceptatieplicht

Artikel 4

  1. Degene die een zorgverzekering wenst te sluiten, vermeldt bij het verzoek daartoe het burgerservicenummer van de te verzekeren persoon, indien deze persoon daarover beschikt.
  2. De zorgverzekeraar stelt, voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de zorgverzekering en van deze wet, de identiteit van de te verzekeren persoon vast. 

 

 

Uitgangspunt is ook dat zorgverzekeraars zich flexibel opstellen in deze tijden.

De ene verzekeraar is daar makkelijker in dan de andere. Wanneer er moeilijkheden zijn met een verzekeraar kan via SVB contact gezocht worden met het CAK om dit op te lossen.

 

 

 

 

Datum laatste wijziging: 07/04/2020