BSN opvragen vanuit het buitenland en vervolgens verkrijgen

 

 

Om voor medewerkers belasting en premies af te dragen en aan te melden bij ABP, moet er een BSN zijn. Als medewerkers door de coronasituatie niet naar Nederland kunnen reizen, kunnen ze een schriftelijke procedure volgen om toch een BSN te verkrijgen. Hiervoor moeten ze een brief schrijven naar de Belastingdienst, Kantoor Buitenland, waarin ze aangeven wegens de coronasituatie niet naar Nederland te kunnen reizen en dat ze verzoeken om een BSN om zo aangemeld te kunnen worden bij het pensioenfonds. In deze brief moeten ze ook hun volledige buitenlandse woonadres, telefoonnummer en e-mailadres opnemen. Als bijlagen moeten ze een woonplaatsverklaring toevoegen (of bij gebrek hieraan een recente rekening van gas, water of elektriciteit), een kopie van een geldig identiteitsbewijs en het ingevulde formulier ‘Verzoek BSN toeslagpartner buitenland’.

 

Het duurt enige weken voordat een verzoek in behandeling wordt genomen. Als werkgever kun je bellen met Kantoor Buitenland en vragen om een statusupdate (is het verzoek binnengekomen, is het verzoek behandeld, is er een BSN afgegeven). Helaas krijg je als werkgever zelf niet het BSN door, dit wordt per post (eenmalig) aan de medewerker verzonden. In de praktijk blijkt dat het BSN bijna altijd wordt afgegeven door de Belastingdienst, maar zelden aankomt bij de medewerker. Om toch tijdig een BSN te hebben voor de verloning, kun je je op persoonlijke titel laten machtigen om namens de werknemer bij de balie van een RNI-gemeente een uittreksel RNI op te halen.

 

Hiervoor moet je een afspraak maken en fysiek de ingevulde, ondertekende machtiging, je eigen identiteitsbewijs en een kopie identiteitsbewijs van de medewerker meenemen. Op dit uittreksel staat het BSN. Per gemeente is het machtigingsformulier verschillend, informatie staat op de website van de desbetreffende gemeente. Je bent vrij in het kiezen van een RNI balie. Let op dat de handtekening op het machtigingsformulier overeen moet komen met de handtekening in het paspoort, ook als de handtekening in het paspoort in een ander schrift is!

 

Voorbeelden van een e-mails, werkinstructies en formulieren:

 

Deze informatie ons ons ter beschikking gesteld door Twente University. Dank voor het delen ervan!

Datum laatste wijziging: 08/02/2021