Geen switch sociale zekerheidswetgeving bij thuiswerkende grensarbeiders België en Duitsland vanwege corona.

Het toegenomen gebruik van telewerk als gevolg van het coronavirus zal niet in aanmerking worden genomen bij de vaststelling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving in België en Duitsland.

 


België


Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft de Belgische regering sociale afstandsmaatregelen genomen waaronder het toegenomen gebruik van telewerken.

 

Het toegenomen gebruik van telewerk kan echter een bron van zorg zijn voor grensarbeiders met betrekking tot de sociale zekerheid. Een toename van het thuiswerken kan al snel leiden tot een wijziging van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving. In geval van een substantiële activiteit in de woonstaat (d.w.z. ten minste 25% van de arbeidstijd) wordt  de sociale zekerheidswetgeving van deze staat van toepassing.

 

Gezien de uitzonderlijke situatie waarin wij ons bevinden, heeft de Belgische overheid besloten dat de periodes van telewerk die op Belgisch grondgebied door grensarbeiders worden verricht ten gevolge van het coronavirus bij wijze van uitzondering niet in aanmerking zullen worden genomen voor de vaststelling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving. Dit thuiswerken zal dus geen enkele invloed hebben op de verplichte aansluiting bij de Belgische sociale zekerheid.

 

Door deze maatregel zal de werknemer en werkgever veel extra administratieve formaliteiten bespaard blijven.

 

Deze maatregel is van toepassing vanaf 13 maart 2020 (middernacht) en zolang de dringende maatregelen van de Belgische overheid om de verspreiding van het coronavirus te beperken van kracht zijn.

 

Duitsland

 

Ook in Duitsland geldt voor mensen die normaal gesproken in verschillende landen werken en waarbij het socialezekerheidsrecht op basis van die verdeling is vastgesteld, ongeacht de huidige situatie, geen wijzigingen zijn als gevolg van een tijdelijk verschillende werkverdeling betreffende de toepasselijke socialezekerheidswet. Dit geldt ook als de activiteit bijvoorbeeld tijdelijk uitsluitend thuis wordt uitgevoerd. Eventuele afgegeven A1-certificaten blijven geldig voor deze tijd.

 

De Duitse overheid benadrukt tevens dat een A1-certificaat niet vereist is. De reden hiervoor is dat het dienstverband in de woonstaat tijdelijk is en in overeenstemming met het recht van de werkgever om dit zelf toe te passen. Alleen als een bewijs van toepassing van het Duitse recht daadwerkelijk vereist is in het land van verblijf, kan een A1-certificaat worden afgegeven - met verwijzing naar artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) 883/04 (detachering). Dit geldt ongeacht het feit dat de "andere lidstaat" het land van verblijf is.

 

 

 

Datum laatste wijziging: 19/03/2020