Grensarbeiders tussen Nederland en België kunnen nog grens oversteken

Grensarbeiders Nederland - België

Ondanks de sluiting van de Belgische grenzen kunnen grensarbeiders dit nog altijd de grens oversteken, ook als zij niet in vitale sectoren werken. Wel moeten zij met een werkgeversverklaring kunnen aantonen dat zij voor werk de grens moeten oversteken. Grensarbeiders die in een vitale sector werken of vitale beroepen vervullen kunnen met een speciaal vignet sneller de grens passeren.

 

Zie voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/22/grensarbeiders-in-vitale-sectoren-en-met-cruciaal-beroep-kunnen-sneller-de-grens-over-met-vignet

Datum laatste wijziging: 07/04/2020