Juridische aspecten aanvang nieuwe dienstbetrekking vanuit het buitenland vanwege corona

 

Op de vraag of er iets wijzigt in de toepasselijke socialezekerheidswetgeving bij tijdelijke wijzigingen van het arbeidspatroon van grenswerkers vanwege de coronamaatregelen is inmiddels meer duidelijkheid. Veel EU lidstaten, waaronder ook Nederland, hebben inmiddels aangegeven dat dit niet tot een verzekeringsswitch zal leiden. Maar hoe moeten we nu omgaan met nieuwe indiensttredingen waarbij de werknemer nog niet in Nederland verzekerd was?

 

Voorbeeld: universiteit A gaat een dienstbetrekking aan per 1 april 2020 en de werknemer woont in een ander land en blijft voorlopig vanuit dat andere land werken.

 

Wanneer je de normale aanwijsregels volgt zal in deze situatie er zonder meer een verzekeringsrecht in het andere land ontstaan. Er is immers geen sprake van een wijziging in het werkpatroon. Dit zal zelfs niet beperkt blijven tot het socialezekerheidsrecht. Ook fiscaal gezien en arbeidsrechtelijk krijg je te maken met de wetgeving van dat andere land.

 

Dit zal leiden tot ingrijpende toename van de administratieve lasten. De vraag of ook voor nieuwe dienstbetrekkingen er een uitzondering vanwege corona moet komen is dus zeer relevant.

 

De SVB heeft inmiddels aangegeven verzekeringsrecht toe te kennen aan nieuwe werknemers die in Nederland zouden komen werken maar vanwege Coronamaatregelen noodgedwongen thuis blijven werken in een ander EU/EER lidstaat of Zwitersland. Dit geldt vooralsnog niet voor medewerkers met een woonland buiten de EU, EER of Zwitserland. Aan de SVB hebben wij verzocht om ook aan deze medewerkers verzekeringsrecht toe te kennen. Wij hebben nog geen standpunt mogen vernemen.

Wij hebben dit ook met België kunnen afstemmen. Het resultaat hiervan is dat een wijziging voor nieuwe dienstbetrekkingen tijdelijk niet tot een socialezekerheidsswitch zal leiden.  Van andere lidstaten hebben ook nog geen standpunt mogen vernemen. We verwachten op korte termijn wel meer richtinggevende antwoorden en zullen de deelnemers daarvan op de hoogte houden.

Voorlopig adviseren we bij twijfel een A1 aan te laten vragen en totdat er een uitspraak is op dat verzoek geen actie te ondernemen bij het ingang zetten van een buitenlandse payroll.  

 

Datum laatste wijziging: 07/04/2020