Landen maken afspraken over heffingsrecht thuiswerken vanwege corona

Dagelijks bereiken ons berichten dat steeds meer Europese landen met elkaar afspraken aan het maken zijn over het toepassen van het heffingsrecht over gewerkte dagen in het woonland vanwege de coronamaatregelen. Normaal gesproken komt bij grensoverschrijdend werken het heffingsrecht het land toe waar de werkzaamheden fysiek worden uitgeoefend. Nu vanwege de coronamaatregelen door grenswerkers vrijwel alleen thuis gewerkt wordt, ontstaat er een switch voor dat heffingsrecht. Los van de nadelige financiële gevolgen[1] die dat heeft voor de meeste werknemers, is het erg lastig voor de werknemer die daarmee genoodzaakt is via de aangifte inkomstenbelasting allerlei correcties toe te passen na afloop van het belastingjaar.

 

Nederland heeft op 9 april met Duitsland afspraken gemaakt. Hopelijk volgen snel afspraken met meerdere landen.

 

Wordt vervolgd![1] Negatieve effecten vrijstelling loonbelasting:

In Nederland bestaat de inhouding van de loonheffing uit een belastingdeel en een premiedeel. Het premiedeel is in Nederland relatief hoog in de eerste schijf (vrijwel uitsluitend premies!) terwijl in het buitenland dat gelijkmatig(er) is verdeeld over de belastingschijven. Een vrijstelling van de loonbelasting in Nederland en het ontstaan van een belastingplicht in een ander land is daarmee veelal erg ongunstig.

Datum laatste wijziging: 09/04/2020