Nederland en Duitsland maken afspraken over het heffingsrecht bij thuiswerken vanwege coronamaatregelen.

Nederland en Duitsland maken afspraken over het heffingsrecht van belastingen bij thuiswerken vanwege coronamaatregelen.

 

Eerder berichtten we al dat Duitsland en Nederland in gesprek waren over het verdelen van het heffingsrecht op thuiswerkdagen. Dit was nodig omdat door het gedwongen thuiswerken ongewenste financiële gevolgen ontstonden voor grenswerkers.

 

Voor gewone werknemers (niet zijnde ambtenaren of in dienst van een publiekrechtelijk lichaam) is in belastingverdragen afgesproken dat je belasting betaalt in het land waar je werkt. Met werken wordt bedoeld fysieke aanwezigheid in het andere land. Dat betekent ook dat wanneer je een dag thuiswerkt en in een ander land woont, je in dat land belasting moet betalen over die ene dag thuis werken. Wanneer je 1 maand thuiswerkt betaal je die hele maand belasting in je woonland, enz..

 

Omdat de werknemer hierin geen vrije keuze heeft en de financiële effecten erg negatief kunnen zijn (bruto-netto) hebben beide landen afgesproken dat bij thuiswerk vanwege corona het heffingsrecht gewoon in het land blijft waar men gebruikelijk werkt.

 

Deze afspraak gaat in met terugwerkende kracht op 11 maart 2020 en loopt in ieder geval tot 30 april. Als de coronamaatregelen en reisbeperking van kracht blijven wordt deze belastingafspraak steeds met een maand verlengd.

 

Bron: Bundesfinazministerium

 

Datum laatste wijziging: 10/04/2020