Overeenkomst tussen Nederland en België over het heffingsrecht tijdens coronacrisis verlengd

 

Nederland en België zijn overeengekomen om de bestaande overeenkomst over het heffingsrecht tijdens de coronacrisis voor een tweede keer te verlengen tot en met 31 augustus 2020.

 

Op 30 april 2020 sloten Nederland en België een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting. Dit met het oog op de behandeling van thuiswerkdagen vanwege corona.

 

Thuiswerkdagen

Voor zover de thuiswerkdagen uitsluitend het gevolg zijn van de maatregelen die de Nederlandse of Belgische regering heeft getroffen om het coronavirus te bestrijden mogen deze thuiswerkdagen fictief worden toegerekend aan het ‘gewone’ werkland.

 

Dit kan niet worden toegepast op werkdagen waarop de grensarbeider normaal (dus zonder coronacrisis) thuis of in een derde staat zou werken. Dit betekent ook dat dit niet kan worden toegepast door grensarbeiders die in overeenstemming met hun arbeidsovereenkomst, normaal gesproken hun werkzaamheden vanuit thuis verrichten.

 

Als een grensarbeider van deze overeenkomst gebruik maakt, geldt de verplichting om deze fictie in beide landen consistent toe te passen én moeten de nodige gegevens worden bijgehouden. Dit laatste kan bijvoorbeeld door een schriftelijke bevestiging van de werkgever waaruit blijkt welke thuiswerkdagen uitsluitend het gevolg van de coronamaatregelen zijn.

 

Impact

 

Deze overeenkomst is vooral belangrijk voor werknemers van privaatrechtelijke lichamen (zoals de bijzondere universiteiten, NWOi). Zij kunnen dankzij deze regeling blijven nog steeds vallen onder de regeling kwalificerend buitenlands belastingplichtige.  Het voordeel daarvan is bijvoorbeeld de mogelijkheid tot hypotheekrenteaftrek voor het hoofdverblijf in België en toepassing van het belastingdeel van de heffingskortingen.

 

Voor werknemers van publiekrechtelijke lichamen (openbare universiteiten en KNAW) verandert er niks. Zij zouden ook zonder overeenkomst uitsluitend belastingplichtig zijn in Nederland over het loon genoten bij de Nederlandse werkgever.

Datum laatste wijziging: 22/08/2020