Overleg SOFIE en Ministerie van Financiën over dubbele heffing werknemers Nederlandse publiekrechtelijke universiteiten

Nadat de staatssecretaris van financiën in Juni 2020 antwoord heeft gegeven op de Kamervragen over de de fiscale coronamaatregelen zijn we tegen veel uitvoeringsproblemen aangelopen. Met name het standpunt dat Nederland inneemt ten aanzien van onze publiekrechtelijke werknemers wordt niet door iedere belastingadviseur gedeeld. Ook zijn voorlichters van belastingdiensten niet altijd bekend met dit standpunt.

 

Op het moment dat twee landen het verdragsartikel anders uitleggen dreigt dubbele heffing. Dit is zeer ernstig, hierdoor raak je medewerkers kwijt. SOFIE realiseert zich de ernst van het probleem en dringt bij het ministerie aan op afstemming met de andere verdragslanden, daarnaast hebben we gevraagd om betere communicatie en voorlichting.

 

We merken wel dat indien we casussen aandragen waarbij dubbele heffing dreigt, het ministerie daadwerkelijk het gesprek aangaat met het andere verdragsland. Blijf hier dus mee doorgaan en meld voorkomende gevallen via info@vraagsofie.nl

Daarbij stelt het ministerie wel als voorwaarden dat er een uitspraak is (in welke vorm dan ook) van een overheidsdienst. Op alleen standpunten van belastingadviseurs reageert men niet. Binnenkort vinden er naar aanleiding van de door ons gemelde casussen gesprekken plaats met Duitsland en België. Daaruit blijkt dat men ons en ons probleem serieus neemt.

 

Verder heeft het ministerie beloofd om de communicatie en voorlichting te verbeteren. Wij hebben gevraagd op de website van de belastingdienst, het handboek loonheffingen en de periodieke loonheffingenbrief, een helder standpunt te communiceren. Zodra meer hierover bekend is zullen we jullie informeren.

Datum laatste wijziging: 11/02/2021