Particuliere ziektekostenverzekering voor werknemers buiten de EU

 

We krijgen veel vragen over de ziektekostenverzekering van de buitenlandse werknemers die niet naar Nederland kunnen komen vanwege de coronamaatregelen en starten met de tewerkstelling vanuit het buitenland.

 

Vorige week hebben we jullie bericht over het besluit van Nederland om Nederlands verzekeringsrecht toe te wijzen aan nieuwe indiensttredingen die vanwege de maatregelen niet naar Nederland kunnen komen. Omdat onder het Nederlandse toepasselijke recht ook de Wlz valt geldt ook dat deze mensen verzekerd zijn onder de Zorgverzekeringswet. Hiermee wordt het voor werknemers uit die landen mogelijk om vanaf de eerste dag van de tewerkstelling een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. De vraag of dit standpunt uitsluitend van toepassing is op werknemers uit de EU, EER en Zwitserland ligt nog voor bij de SVB. Vooralsnog zullen we ervan uit moeten gaan dat er voor werknemers van buiten de EU, EER of Zwitserland geen Nederlands verzekeringsrecht ontstaat.

 

Normaal gesproken zou je voor deze mensen een buitenlandse payroll en afdracht moeten opzetten wat administratief erg lastig, duur en tijdrovend is. Omdat de ziektekostenverzekering vaak samengaat met de nationale sociale zekerheid en het in deze tijd, meer dan anders, onverantwoord is om mensen onverzekerd te laten, adviseren wij om in ieder geval een tijdelijke particuliere expat-verzekering af te sluiten. Denk daarbij aan de pakketten van AON, studentsinsured.com (= eveneens AON), OOM, Allianz.

 

We hebben een rondvraag gedaan onder onze deelnemers over de ervaringen met deze verzekeraars. Hierop is beperkt gereageerd. De meeste ervaring hebben we met AON. Op de website van AON vind je ook bijzondere voorwaarden vanwege corona. Deze bijzondere voorwaarden bevatten belangrijke informatie! Een voorbeeld van deze speciale voorwaarden is dat je om gedekt te blijven niet altijd de regio mag verlaten waar je gewoonlijk verblijft. Check de voorwaarden regelmatig omdat deze kunnen veranderen in anticipatie op de ontwikkeling van het virus in bepaalde regio’s en landen.

 

Tijdens de rondvraag bij onze deelnemers is de vraag gesteld of werknemers na aankomst in Nederland met terugwerkende kracht verzekerd kunnen worden bij de Nederlandse zorgverzekeraars.  

 

Het antwoord daarop is dat dit in de meeste gevallen niet zo zal zijn. Een Nederlands verzekeringsrecht (voor niet EU, EER onderdanen) ontstaat pas wanneer je in Nederland werkt of (duurzaam) inwoner bent. In het sociale zekerheidsverdrag met dat andere land kunnen andere afspraken gemaakt zijn, maar voor nieuwe indiensttredingen en werknemers die geen EU, EER of Zwitsers staatsburger zijn is afwijking van de standaard regel zeer zeldzaam. Indien hier vragen over zijn kunnen deze gesteld worden bij de SOFIE-helpdesk.

Datum laatste wijziging: 07/04/2020