Richtlijnen Europese Commissie over vrij verkeer tijdens de coronacrisis

Het coronavirus heeft geleid tot de invoering van ongekende maatregelen in alle EU-lidstaten, waaronder opnieuw ingevoerde controles aan de binnengrenzen.

 

Grensarbeiders en gedetacheerden wonen in het ene EU-land, maar werken in een ander EU-land. Velen van hen zijn van cruciaal belang voor hun gastlidstaten, bijvoorbeeld voor het gezondheidszorgsysteem, het verlenen van andere essentiële diensten, waaronder het opzetten en onderhouden van medische apparatuur en infrastructuur, of het verzekeren van de levering van noodzakelijke goederen. Een gecoördineerde aanpak op EU-niveau is daarom essentieel.

 

Om die reden heeft de Europese commissie richtlijnen gegeven aan haar lidstaten om hier hun beleid op af te stemmen.

 

De richtlijnen zijn hier te raadplegen: Guideline communication free movement 30.3.2020

Datum laatste wijziging: 07/04/2020