SVB: ook verzekeringsrecht nieuwe werknemers buiten Nederland

 

 

De SVB heeft het besluit genomen om verzekeringsrecht toe te kennen aan nieuwe werknemers, die vanwege de coronamaatregelen niet naar Nederland kunnen komen maar wel in Nederland zullen gaan werken. Deze tijdelijke maatregel blijft van kracht zolang de werknemer verplicht is thuis te werken vanwege het coronavirus.

 

Dit is heel goed nieuws. Dagelijks krijgen we vele bezorgde berichten van onze deelnemers over het onverzekerd zijn van nieuwe werknemers die nog in het buitenland woonde. We dringen er daarom sinds de afkondiging van de maatregelen bij de SVB op aan een oplossing te bieden voor deze problematiek. België was Nederland al voorgegaan en kende verzekeringsrecht toe aan nieuwe werknemers die vanwege de maatregelen niet naar België konden komen. Dit probleem is nu ook opgelost voor de nieuwe werknemers van Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen. Deze kunnen vanaf de datum indiensttreding verzekerd worden voor de volksverzekeringen en de Zorgverzekeringswet. 

 

BSN aanvragen via schriftelijke procedure

Hiermee ontstaat ook een Nederlands belang en zou het eenvoudiger moeten worden een BSN te verkrijgen via de schriftelijke procedure zoals gemeld in ons eerdere nieuwsbericht hierover.

 

Probleem buiten Europa blijft bestaan

Vooralsnog gaan we ervan uit dat dit standpunt uitsluitend van toepassing is op werknemers uit de EU, EER en Zwitserland. Uit recente casuïstiek blijkt nog steeds dat de SVB deze lijn niet doorzet naar landen buiten de Europa. We zullen blijven aandringen bij de SVB om het besluit door te trekken naar werknemers die noodgedwongen buiten Europa vanuit huis gestart zijn met hun dienstbetrekking voor een Nederlandse werkgever.

 

 

https://www.svb.nl/nl/id/nieuws/sociale-verzekering-verandert-niet

Datum laatste wijziging: 07/04/2020