Tijdelijke maatregel SVB voor nieuwe medewerker: standplaats NL in arbeidsovereenkomst

De SVB heeft onlangs aangegeven dat de tijdelijke maatregel om verzekeringsrecht toe te kennen aan nieuwe medewerkers die vanuit een andere lidstaat van de EU/EER/Zwitserland werken omdat ze vanwege coronamaatregelen nog niet naar Nederland kunnen komen, alleen geldt als uit de arbeidsovereenkomst blijkt dat de standplaats in Nederland ligt. Dit verzekeringsrecht wordt toegekend aan nieuwe medewerkers die in normale omstandigheden in Nederland zouden komen werken. Dit moet ook uit de arbeidsovereenkomst blijken.

 

Datum laatste wijziging: 08/12/2020