update SVB: verzekeringsrecht binnen Europa bij thuiswerken

Eerder dit jaar (april) hebben we jullie geïnformeerd over het verzekeringsrecht bij starten van een nieuwe dienstbetrekking vanuit het buitenland.

 

De SVB heeft destijds het besluit genomen om verzekeringsrecht toe te kennen aan nieuwe werknemers, die vanwege de coronamaatregelen niet naar Nederland kunnen komen maar wel in Nederland ‘zouden’ gaan werken. Dit besluit was conform een 'advies' van de Europese Commissie en niet gebaseerd op Europese wetgeving.

 

Deze maatregel is destijds vooral genomen om te voorkomen dat nieuwe werknemers onverzekerd zouden zijn omdat de Nederlandse werkgever niet in staat was om tijdig aan haar verplichtingen te voldoen in het land van toepasselijke wetgeving. Daarnaast was/is het voor werknemers erg lastig om vanuit het buitenland zaken te regelen zoals een BSN, bankrekeningnummer of zorgverzekering.

 

Inmiddels zijn we ruim 6 maanden verder en is bovengenoemde maatregelen nog steeds van kracht. Toch willen wij de essentie benadrukken van de Europese verordening welke gebaseerd is op het aanwijzen van een exclusief sociaal zekerheidsrecht aan 1 lidstaat. Daarbij is het uitgangspunt dat het woonland de wetgeving vaststelt. Men kijkt daarbij naar de aanwijsregels uit de verordening (883/2004) en die zullen in bovengenoemde situaties de wetgeving van het woonland aanwijzen als zijnde van toepassing. Dat Nederland uit eigen beweging (en op advies van de Europese Commissie) een Nederlands verzekeringsrecht toekent wil niet zeggen dat de wetgeving van het woonland niet van toepassing zou zijn en dat de Nederlandse werkgever zich niet moet committeren aan de wetgeving van dat land. Dit laatste kan aan de orde zijn wanneer een werknemer met een woonplaats buiten Nederland vraagt om een A1 verklaring om aanwijzign van de wetgveing van het woonland.

 

Het punt wat wij willen maken is dat de maatregel van de SVB alleen gebruikt moet worden waarvoor het bedoeld is (tijdelijke noodgedwongen werken vanuit het woonland vanwege corona) en niet om een sociaal zekerheidsrecht van een ander land te vermijden.

Datum laatste wijziging: 09/10/2020