Vaste reiskostenvergoeding ondanks thuiswerken eindigt per 1 januari 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs het Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd. In het geactualiseerde besluit hebben verschillende onderdelen een vervaldatum gekregen. Zo wordt aangegeven dat per 1 januari 2021 een einde komt aan het doorlopen van de vaste reiskostenvergoeding bij thuiswerken vanwege corona.  Die einddatum geldt ook voor de andere vaste vergoedingen die ongewijzigd mogen worden voortgezet. Tevens komt per 1 januari 2021 een einde aan de administratieve versoepelingen rondom de loonheffingen (zie onze nieuwsbrief van 17 april 2020).

 

 

 

Besluit noodmaatregelen coronacrisis (Staatscourant 2020, 50987)

 

Datum laatste wijziging: 06/10/2020