Werken vanuit een vakantieadres in het buitenland

De laatste tijd bereiken ons steeds meer vragen over het al dan niet toestemming verlenen om tijdelijk vanuit het buitenland te mogen werken. Het gaat daarbij niet direct om de ‘uitgezonden werknemer’ of de ‘in het buitenland thuiswerkende medewerker’.

 

Voorbeelden:

  1. Een medewerker gaat op vakantie naar Argentinië en vraagt of hij na afloop vanuit Argentinië mag gaan werken voor de Nederlandse universiteit. Deze werknemer is en blijft inwoner van Nederland en keert waarschijnlijk na 3 maanden weer terug.
  2. Een medewerker gaat gedurende een jaar naar Nieuw-Zeeland, Brazilië en Colombia op een soort van studiereis. Ze is bereid vrijwillig deeltijdontslag te nemen met behoud van een 0,2fte dienstbetrekking. Ze houdt de woning in Nederland aan. Ze vraagt aan de leidinggevende of dat akkoord is en zegt toe dat ze voor die 0,2fte een prestatie gaat leveren. Bovendien is de reis ook erg belangrijk voor haar professioneel ontwikkeling.
  3. Een medewerker van een universiteit mist haar oorspronkelijke woonland Turkije en daar wonende familie. Ze wil met man en kinderen voor enkele maanden terugkeren om haar familie te bezoeken. Ze vraagt toestemming om vanuit Turkije werken.

 

Juridische benadering

Het is altijd lastig om in ‘z’n algemeenheid’ over de juridische impact te adviseren. Zoals we allemaal weten staat ieder casus op zichzelf. Wel zijn er een aantal aspecten waar altijd rekening mee moet worden gehouden. Hieronder vind je een overzicht met onze overwegingen.

 

Lees meer....

Datum laatste wijziging: 11/03/2021