Workaround: concept wilsovereenkomst bij aanvragen 30%-regeling

Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling moet de arbeidsovereenkomst zijn ondertekend op het moment dat de werknemer in het buitenland woonde. Omdat werkgevers soms niet in staat blijken te zijn op tijd een arbeidsovereenkomst op te maken en laten te ondertekenen leidt deze simpele voorwaarde vaak tot problemen. In dergelijke gevallen kan op andere wijze aangetoond worden dat er, ondanks het ontbreken van een ondertekende arbeidsovereenkomst, wel degelijk een wilsovereenkomst tot stand is gekomen.

 

Wij verwachten dat vanwege de coronamaatregelen in grote delen van de wereld er steeds vaker afgeweken zal worden van de gewenste procedure (een ondertekend arbeidsovereenkomst) en dat zonder aanpassingen van het indiensttredingsproces we straks geconfronteerd zullen worden met afwijzende beschikkingen of voornemens daartoe.

 

Wanneer is er nu eigenlijk sprake van een wilsovereenkomst? 

Er is juridisch gezien sprake van een wilsovereenkomst voor het aangaan van de arbeidsovereenkomst als er een akkoord is tussen werkgever en werknemer op de voornaamste arbeidsvoorwaarden. Deze voornaamste arbeidsvoorwaarden bestaan uit de functie, de periode waarvoor de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, de omvang en het salaris.

 

Workaround

Ter ondersteuning bieden wij een concept aan wat gebruikt kan worden om te voorkomen dat later bij de aanvraag 30%-regeling gestruikeld wordt over de voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst getekend  is terwijl de werknemer in het buitenland woonde. De tekst is zodanig vormgegeven, dat blijkt dat zowel werknemer als werkgever het eens zijn over deze voornaamste arbeidsvoorwaarden. Zorg er vervolgens voor dat de werknemer het aanbod aantoonbaar bevestigd!

Let op: dit is en blijft een alternatief. Blijf streven naar op tijd getekende arbeidsovereenkomsten tussen beide partijen!

 

 

Dear [name of the employee]

We are pleased that you, [name employee], born on [date], residing in [city and country] are agreed to enter into an employment contract with [name university/institue] under the mutual agreed terms of employment that are formulated below.

  • You will be employed in the position of [name position] in the [department/unit] of [name university/institute];
  • You will be employed for the period of [date] to [date];
  • You will be employed for [...] FTE. The actual number of working hours will be [...] per week.
  • Your will receive a salary based on the salary scale [...] at salary level [...]. Your salary will be [...] gross per month.

The previous terms of employment will be further elaborated in your employment contract, together with the other terms of your employment.

Send by: representative employer

Datum laatste wijziging: 26/03/2020